Casia, teksty znajomych

76 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

A.,
wiem, że szu­kając mnie tra­fisz i tu­taj.

I chciałabym zam­knąć to wszys­tko co czuję w krótką wiado­mość dla Ciebie, ale nie potrafię...

Przep­raszam.
Wciąż kocham.
Jeszcze bar­dziej tęsknię.

Two­ja P. 

myśl • 7 lutego 2016, 20:32

... pozwól mi Wi­no za­pom­nieć o winach. 

myśl • 16 grudnia 2015, 18:01

...

chy­ba Cię tracę
z każdą se­kundą od­su­wasz się
mi­limetr wszechświata ode mnie
co­raz mniej z twoich palców
wpląta­nych w moje
co­raz mniej spoj­rzeń
uśmiechów bla­de odbitki
wyb­lakłe lis­ty myśli
cienie rozmów

chy­ba cię tracę
Najmilszy
nie pozwól. 

wiersz • 22 sierpnia 2015, 23:34

* * *

Kocha­nie

zgu­biłam się kiedyś
wy­padłam ci z rąk

twój cień był nadzieją
że spoj­rzysz
że znaj­dziesz

Kochanie

nie dam się pod­nieść
ni­komu innemu 

wiersz • 20 lipca 2015, 19:13

Kiedyś ktoś wyk­rze­sa ze mnie szczęście i roz­pa­li uśmiech, a wte­dy będziesz żałował, że to nie ty grze­jesz się w je­go cieple. 

myśl • 15 lipca 2015, 20:53

Zos­taw mnie dziś samą z moimi słabościami,
roz­pra­wię się z ni­mi.
I może na­wet ze mnie coś jeszcze zostanie... 

myśl • 21 czerwca 2015, 20:07

Po­wie­dzcie mu, że go kocham.
Że nieważne, gdzie i z kim te­raz jest, nie wy­leczyłam się z niego.
Cho­ruję na przew­lekłą tęsknotę, mam na oczach zaćmę w je­go kształcie, a na nad­gar­stku od­cisk je­go dłoni. 

myśl • 6 czerwca 2015, 22:22

bez początku i bez końca.

Ser­ce chciało prze­bić mos­tek i wbić się w je­go pierś, pros­to w je­go tłoczący krew mięsień, jak­by sta­nowiły roz­dzieloną nieg­dyś całość. Nie od­po­wie­działa już nic, nie mogła, nie poz­wa­lał jej. Za­cisnęła mocno [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 maja 2015, 17:02

Nie mam siły kochać za nas obo­je.
Mam jed­no ser­ce co pęka na dwoje... 

myśl • 14 maja 2015, 21:19

* * *

Pragnę czte­rech de­sek zbi­tych w trumnę,
- tru­powi niepot­rzeb­ne ciepło,
al­bo taką piękną urnę,
by zdo­biła ze mną piekło... 

fraszka • 2 maja 2015, 16:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szeherezada