Casia, teksty z maja 2013 roku

8 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Ca­sia.

Morski płomień

Kryształowe krop­le, niczym diamen­ty ut­ka­ne w kur­tuazyj­ny płaszcz, uno­siły się de­likat­nie, niesione każdym, choćby naj­lichszym po­wiewem wiat­ru. Fa­lowały, współgrając z pod­mucha­mi, tworząc wspa­niałe zes­ta­wienie. I choć zda­wały się prys­kać chłodem oraz oziębiały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 31 maja 2013, 19:17

oksymoron

po­możesz mi?
wca­le te­go nie chcę
choć tak bar­dzo potrzebuję
odejdź ode mnie
daleko
ale idź
w moją stronę
bo imię moje
na bla­dej stron­ni­cy życia
odczytasz
jes­tem oksymoron 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 maja 2013, 00:48

Mam mnóstwo blizn z woj­ny. Woj­ny z życiem, która trwa nadal. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 maja 2013, 16:31

Każda chwi­la bez Ciebie mogłaby być chwilą lepszą. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2013, 19:06

Morze jest słone, jak łzy. Jest roz­ległe, niczym smu­tek. Jest zim­ne, tak jak Ty. Utop mnie. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 20 maja 2013, 20:30

Łączy nas miłość, nie żaden ilu­zoryczny związek. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 maja 2013, 16:33

cisza

w końcu przes­ta­niemy na siebie patrzeć
zer­kać spod półprzym­kniętych przez zaz­drość powiek
w końcu nie będzie bólu, cier­pień i łez
spływających po­woli
aż po szyję
do ser­ca
ale w tym ser­cu płomień wiel­ki
wciąż skrzy się uparcie
lecz us­po­kajam go 
moimi łzami
jest cisza
cisza
cisza 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 maja 2013, 19:12

Ludzie nie lu­bią słuchać o czyichś prob­le­mach. Ale po­lubią Ciebie, jeśli wysłuchasz ich problemów. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 5 maja 2013, 21:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Casia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność